Beschermcomité

In de aanloop naar de viering van het 120-jarige bestaan van de Leuvense benedictijnenabdij Keizersberg installeerde dom Dirk Hanssens osb, prior-administrator van Keizersberg, op 15 augustus 2018 een beschermcomité. Het comité is samengesteld uit twaalf gezaghebbende personen met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden, en staat onder voorzitterschap van kardinaal Jozef De Kesel. De comitéleden koppelen hun naam aan het project 120 jaar Keizersberg, dat een kantelmoment belooft te worden in de herprofilering en consolidering van de abdij en haar monastieke apostolaat. Ze verlenen morele steun aan het meerjarenplan uitgetekend door de Adviesraad Keizersberg (ARK) en haar subcommissies.

De leden van het beschermcomité treden op als extern klankbord voor de abdij die mede aan de basis lag van de Liturgische Beweging en die sinds 2010 het statuut van bescherming als monument geniet wegens de historische, architectonische en wetenschappelijke waarde. Daarnaast kunnen ze, vanuit hun eigen ervaring, voorstellen lanceren voor de uitwerking van deelprojecten die het grote potentieel van de site aanboren en het belang van het monastieke gedachtegoed en de stiltesfeer onderstrepen. Zo draagt het hoge beschermcomité bij tot de uitvoering van volgende strategische doelstellingen:

 • het apostolaat van de monniken (liturgie, studentenhuisvesting, diverse religieuze events) duurzaam verbinden met het academische en culturele segment van het brede sociale weefsel in Leuven en daarbuiten;
 • door renovatie en/of gedeeltelijke herbestemming een dynamiek van kruisbestuiving genereren die de abdij uitbouwt tot een ‘sterke plek’ voor allen die – ongeacht hun confessionele achtergrond – gebaat zijn met een kader waarin verdieping, engagement, reflectie en eerbied voor het immateriĂ«le erfgoed een grote rol spelen;
 • activiteiten stimuleren die het wij-gevoel van de vriendenkring opwekken.

Leden van het beschermcomité

 1. Kardinaal Jozef De Kesel (voorzitter), aartsbisschop van Mechelen-Brussel;
 2. Mr. Carl Devlies, voormalig federaal staatssecretaris en schepen in Leuven;
 3. Baron Christiaan de Meester de Ravestein, ere-voorzitter Regentenraad Museum Mayer van den Bergh (Antwerpen) en ere-opperhoofdman Hoge Gilderaad Brabant;
 4. Prof. dr. Mathijs Lamberigts, theoloog en ere-decaan van de faculteit Theologie en Religie- wetenschappen aan de KU Leuven;
 5. Dhr. Luc Haegemans, voormalig secretaris-generaal van BNP Paribas Fortis en bestuur- der/begeleider van vennootschappen en familiebedrijven;
 6. Mevr. Mieke Stappaerts, ere-directeur-generaal van de administratie Werkgelegenheid en voormalig interne coach van de Vlaamse Overheid;
 7. Prof. dr. Katlijn Malfliet, juriste, master in de Oosteuropakunde, ere-decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven en ere-vicerector van de KU Leuven;
 8. Prof.-em. dr. Paul De Cock, kinderarts, voormalig kliniekhoofd UZ Leuven (ontwikkelings- stoornissen) en emeritus hoogleraar aan de KU Leuven;
 9. Mevr. Phara de Aguirre, journaliste en tv-anker;
 10. Dhr. Krishan Maudgal, marketeer en zaakvoerder van Maudgal Int. en BeerAgency;
 11. Dhr. Peter Pieters, componist, docent in LUCA (campus Lemmens) en organist-titularis van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen;
 12. Dhr. Luc Peeters, zaakvoerder drukkerij-uitgeverij-boekhandel Peeters (Orientaliste).

Secretaris: Prof.-em. Arthur Spaepen (faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen KU Leuven).

Abdij Keizersberg © 2023 Alle rechten voorbehouden.