Monnik worden

"Kom en zie" (Joh 1,39)

Als u denkt dat God u roept om monnik te worden, nodigen wij u uit om enkele dagen met ons samen te leven. Met de novicemeester wordt dan nagegaan of uw verlangen oprecht is.

Uit de proloog van de regel van Benedictus:

"...Tot u richten zich nu mijn woorden, wie u ook moogt zijn, die afstand doet van uw eigen wil om in dienst te treden van de ware Koning: Christus de Heer, en die daartoe de sterke en roemrijke wapenen van de gehoorzaamheid opneemt..."