Boekpresentatie - Het breinweb van de tijd

Boekpresentatie - Het breinweb van de tijd

Dirk Hanssens osb bundelde 52 pittige beschouwingen over onderwerpen die ons allen raken. Het breinweb van de tijd is het resultaat van de ‘spinsels’ van de jaarkring die soms veel beter dan wij hadden kunnen vermoeden wijsheid en inzicht verschaffen. Enkele tientallen mini-essays en een handvol gedichten, waarin de gedachten en bespiegelingen zich als ingesponnen ‘mottenlarven’ (zoals hij de kernideeën van menig hersenspinsel zelf noemt) tot heldere standpunten en suggesties ontpoppen, zijn in dit prachtig geïllustreerde boek (120 p.) geordend volgens de weken van het jaar. Stuk voor stuk doorkijkjes op duurzaam geluk.

De boekvoorstelling is ingebed in een boeiend programma waaraan Luc Devisscher (presentator), Michel Kempeners (woordkunstenaar), Chantal De Waele (‘poëzie-stem’) en Karel Sergen (‘voorproever’) hun medewerking verlenen. Voor het streepje muziek zorgt Cisse Meert. Drukker-uitgever Luc Peeters ontsluit – mede namens Stichting De Kovel en abdijshop Castrum Keizersberg – het moment suprême, waarna een drankje wordt aangeboden en de auteur zijn boek signeert.

Dirk Hanssens osb (°1962) is prior van de Leuvense benedictijnenabdij Keizersberg en hoofdredacteur van het monastieke tijdschrift De Kovel, het abdijenblad voor Nederland en Vlaanderen. Sinds jaar en dag publiceert hij in het raakvlak van literatuur en spiritualiteit, onder meer over religieuze en metafysische poëzie, ‘sprokendichtende’ woestijnvaders in het vroegchristelijke Egypte en hedendaagse beeldende kunst. Als dichter schreef hij reeds vier libretto’s die door Vlaamse componisten werden getoonzet en uitgevoerd.

Datum:: dinsdag 15 november om 20 uur

Locatie:kapittelzaal abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, B-3000 Leuven

Inkom: Gratis

Aanmelden (graag voor 12 november 2022) via abdij.keizersberg@telenet.be

Prijs boek: € 19,50 (tijdens voorstellingsavond 15 nov.: € 18,-, gecombineerd met abonnement De Kovel 2023: € 45,-).
Abdij Keizersberg © 2023 Alle rechten voorbehouden.