Vrienden Abdij Keizersberg

Rond de abdij situeert zich een ruime vriendenkring die nauw met de monnikengemeenschap samenwerkt. Zij helpt de monniken om vele cultureel-religieuze activiteiten te organiseren: opendeurdagen, bezinningsavonden, concerten, tentoonstellingen, voordrachten, enz.

Dergelijke activiteiten vergen een goede omkadering, ook op materieel vlak. Sinds enige tijd probeert de monnikengemeenschap haar abdij, die aan een dringende restauratie toe is, ook op dat vlak beter aan te passen en conform de huidige normen te renoveren. Daartoe werd bij de Koning Boudewijnstichting een fonds opgericht. Elke donatie van 40 euro en meer geeft recht op een fiscaal attest en geldt als lidmaatschap van de Vrienden van Keizersberg.

Voor meer info: zie Keizersberg 2.0.

Abdij Keizersberg © 2023 Alle rechten voorbehouden.