Abt-primaat Gregory Polan steunt Keizersberg 2.0

Binnen de Leuvense abdijfamilie Keizersberg werken velen onder het label ‘Keizersberg 2.0’ gedreven aan een creatieve revitalisering van het monastieke leven. De generale overste van de benedictijnen, abt Gregory Polan uit Rome, ontmoette die pioniers op donderdag 12 november tijdens zijn bezoek aan de Lage Landen en hij stak hen een hart onder de riem: “Het is fantastisch werk dat jullie in Keizersberg doen, en ik ben blij dat jullie mij laten delen in de plannen die echt een gedegen visie uitstralen, waaraan de kerk van vandaag nood heeft!

Dom Gregory is als abt-primaat de hoogste representant van alle benedictijnse kloosters wereldwijd. Hij steunt doelgericht de zoektocht naar eigentijdse invullingen van het monastieke charisma. In tal van projecten wordt immers gezocht naar wegen voor de toekomst. Prior-administrator Dirk Hanssens osb en zijn medebroeder Thomas Quartier osb, tevens hoogleraar Monastieke Studies, waren in de gelegenheid om de plannen rond het gebouw en de monastieke levensvorm in Keizersberg in detail aan hem te presenteren.

De kleine monnikengemeenschap vormt een kern waaromheen in concentrische cirkels velen aan de weg timmeren en zich daarbij laten inspireren door de benedictijnse spiritualiteit (en meer bepaald het DNA van de Leuvense abdij). De ondernemers van de coworking space Labora in de noordvleugel, de studenten van MonteCasino die op hun eigen manier een kruisbestuiving met de monniken betrachten, de medewerkers van de abdijshop Castrum, de Koristen en vele anderen: zij vormen een organisch geheel en bouwen aan de toekomst van Keizersberg.

Nu de inrichting van de kantoorruimtes van Labora afgerond is en de werken voor de pop-up locatie, bestemd voor kunstenaars, zijn opgestart, staat al het volgende project op stapel: een woonunit voor veertien buitenlandse zusters die in Leuven komen studeren vanaf het volgende academiejaar. Dat project kreeg de naam Scolastica en wordt in nauwe samenwerking met de Faculteit Theologie & Religiewetenschappen van de KU Leuven gerealiseerd. De fundraising is op gang getrokken, terwijl alle voorbereidingen getroffen zijn en de offertes klaar liggen ter ondertekening.

Abt Gregory was onder de indruk van het engagement van alle betrokkenen. Zeer verheugd was hij ook dat p. Dirk en br. Thomas hem namens decaan prof. Johan de Tavernier een beeld van de Sedes Sapientiae, het embleem van de KU Leuven, overhandigden. “Het zal een ereplaats krijgen op Sant’Anselmo”, verzekerde hij. Sant’Anselmo is het klooster en de universiteit waar de abt-primaat resideert, en het is een sterk teken van verbondenheid dat hij zich op deze wijze aan het project ‘Keizersberg 2.0’ committeert. “Vorig jaar heb ik al een aanbevelingsbrief geschreven, maar nu weet ik het uit de eerste hand: jullie werken aan de toekomst van het monastieke leven in de Lage Landen – ten behoeve van de Vlaamse kerk en samenleving, en nu ook ten bate van buitenlandse zusters. Kunnen we straks spreken van het Sant’Anselmo van de Lage Landen?”

Abdij Keizersberg © 2022 Alle rechten voorbehouden.