Bibliotheek

Men kan zich moeilijk een abdij voorstellen zonder bibliotheek. Een middeleeuws spreekwoord vergelijkt een klooster zonder bibliotheek met een burcht zonder wapens: "Claustrum sine armario, quasi castrum sine armentario".

Een bijzonderheid van de abdijbibliotheek is haar collectie van microfilms van handschriften van middeleeuwse theologen. Aan verschillende tijdschriften leveren de monniken hun bijdrage.

Het liturgisch apostolaat, het intellectuele werk en de handenarbeid leiden vele buitenstaanders binnen tot de kern waarrond de broeder-gemeenschap is opgebouwd: de Liefde die eens allen zal vervullen.

De abdijbibliotheek is niet vrij toegankelijk. Indien u onze bibliotheek wenst te consulteren, gelieve een afspraak te maken met de bibliothecaris.